Sådan arbejder vi

DIN SPARRINGSPARTNER

Vi indgår altid i tæt samarbejde med kunden, så vi får produceret et e-læringsforløb, der er tilpasset organisationen og dens medarbejdere. Vi fungerer som sparringsparter i udviklingen af alle dele af forløbet.

Når vi producerer e-learning gennemgår vi typisk denne proces:

Projekt start
1. Indsamling af viden ProLearning bliver introduceret til hvad og til hvem e-learningen skal produceres. Dette kan gøres på flere måder eks. kan vi deltage på eksisterende kursus og/eller et brainstorming møde med relevante projektejere, hvor vi lærer om organisationen og kurset. Formålet i denne fase er, at vi finder en fælles retning og et overordnet indhold for e-learning kurset.
2. Oplæg og tilbud Ud fra den viden vi har indsamlet fremlægger vi et e-learning forløb for kunden ved hjælp af et storyboard. Vi fastlægger i fællesskab rammen for forløbet og kommer med et tilbud på oplægget.
3. Projektstyring etableres Projektet føres ind i et online styringsværktøj, der bruges som kommunikation mellem kunden og ProLearning. Her får vi et fælles overblik over indhold og hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver.
4. Produktion af indhold Når vi har fundet et fælles fodslag på e-learningen begynder både vi og kunden at producere til e-learningen. Ofte producerer kunden de speaks, der skal fortælle om et emne og anskaffer eksisterende billeder, logo og andre elementer der skal anvendes. ProLearning producerer et design til brugergrænsefladen en avatar eller figur, der skal føre kursisten igennem e-læringen. ProLearning kan optage diverse typer af video og skærmoptagelser og indtaler speaks, der fungerer som ”fortælleren” i e-learningen.
5. Udvikling af e-learningen Vi udvikler løbende e-learningen i de nyeste værktøjer og samler indholdet til ét sammenhængende forløb. E-learningen består af de allerede producerede elementer. Eks. menu, video, quiz, interview, opgaver og diverse interaktive elementer.
6. Review Kunden foretager et review på første udkast af forløbet. ProLearning foretager eventuelle rettelser og sender e-learningen til endelig godkendelse for at sikre et tilfredsstillende produkt.
7. Go live Vi eksportere e-learningen til en SCORM pakke og har mulighed for at implementere den til jeres platform. Vi har et tæt samarbejde med Plan2learn og kan derfor implementerer kurset direkte på jeres kursusportal eller LMS.
8. Evaluering og justering Effekten af e-learningspakken evalueres, og den finjusteres.
Projekt slut

Vores kunder har valgt:

Grafisk design
Specialudviklet avatar
Videoptagelse
Skærmoptagelser af system

Speak
Interaktive quiz
Lovpligtige tests
Certificeringer

Vores lokationer

Aarhus

Hasselager Centervej 23
8260 Viby J
Danmark

Telefon: 87 45 67 13
kontakt@prolearning.dk

Se på kort

København

Banestrøget 7, 1. sal
2630 Høje Taastrup
Danmark

Telefon: 87 45 67 13
kontakt@prolearning.dk

Se på kort