E-læring er en kompleks størrelse – Sådan skaber vi overblik

En model for e-læringsudvikling

I arbejdet med at udvikle kompetencetræning, læring og adfærdsændring ved hjælp af e-læring er der rigtig mange forhold man skal være opmærksom på. Det kan være svært at betragte udvikling af e-læring som en klar ensrettet vej. Det skal hellere ses som en foranderlig proces, som vil udvikle sig løbende af forskellige grunde, og når der træffes et valg ét sted, har det indflydelse på mange andre elementer.

Vi har derfor lavet en model for at gøre det lidt nemmere at holde overblikket.

En model for udviklingen af e-læring

I udviklingen af e-læring arbejder vi med følgende:

Målgruppen: Vi skal finde frem til hvem vi skal formidle til og hvorfor, det er afgørende for hvordan vi skal formidle.

Læringsmål: Vi skal have kortlagt kompetencegab og dermed de læringsmål e-læringen skal rumme.

Struktur og flow: Ud fra viden om målgruppe og indhold kan vi finde frem til e-læringens struktur og det læringsflow, vi ønsker, modtageren skal opnå.

Design og brugergrænseflade: Vores viden om emnet, målgruppen og strukturen gør os i stand til at skabe et design, der formidler konteksten, som læringen indgår. Vi skal også tilpasse en opbygning, der passer til målgruppens hverdag.

Formidlingsform (video, animationer, billeder, tekst og speak): Når vi kender økonomien, budskaberne og målgruppen kan vi finde frem til de bedst egnede læringsformer.

Hvordan afvikling fungerer bedst (teknik og modtagerens afviklingssituation): Under udviklingen er det vigtigt, at vi tager hensyn til, hvordan målgruppen skal afvikle e-læring. På en pc, tablet eller telefon. Derudover skal vi tilrettelægge indholdet, så det passer ind i målgruppens hverdag – skal de sidde på et kontor og får afsat tid til det? Eller skal det passes ind mellem opgaver, så modtager skal kunne gå til og fra. Ellers skal det måske indgå i en større uddannelse med andre undervisningsformer?

Alle elementerne i modellen hænger sammen og det ene punkt kan påvirke det andet. Derfor sørger vi for at spørge os selv, hvordan påvirker den her ændring alle de andre punkter?

At arbejde med e-læring handler i den grad om at skabe en kontekst hvori læring, kompetencetræning og adfærdsændring skal foregå. Det er godt for både din modtagere, dine faglige bidragsydere og dig. Det gør du ved at holde dig alle de forskellige elementer for øje. Det er komplekst, og man kan ikke overskue det hele fra starten, så det er vigtigt at være åben for, at der kan ske ændringer undervejs i udviklingen.