Sådan laver du en automatisk indholdsfortegnelse i din e-læring

Sådan laver du en automatisk indholdfortegnelse i din e-læring

I dette blogindlæg kan du lære, hvordan du tilføjer en automatisk genereret indholdsfortegnelse til din e-læring i Adobe Captivate. Dette kan forbedre din e-læring, fordi det giver dine kursister overblik over emnerne de kan gennemgå i e-læringen. Nogle kursister har en holistisk læringsstil, hvilket vil sige, at de lærer bedst, ved hele tiden at have et overblik over forløbet, og kunne se alting i en større sammenhæng. Denne læringsstil kan du tilgodese, ved at lave en indholdsfortegnelse over de emner, som din kursist skal igennem i din e-læring.

Automatisk genereret indholdsfortegnelse

Adobe Captivate har den smarte funktion, at den kan genere en indholdsfortegnelse over slides – helt automatisk. Adobe Captivate henter navnene på dine slides, og kobler dem sammen i en klikbar indholdsoversigt. Som udgangspunkt kommer udseende og placering til at være et bestemt sted, men bare rolig – det kan du nemt ændre på. Hvis du løbende opdaterer dine sider, og dermed får brug for at opdatere indholdsfortegnelsen, kan du bare opdatere den ved et enkelt klik. På den måde har Adobe Captivate gjort det nemt for dig, at give dine kursister overblik og dermed forbedre din e-læring.

Dog skal du vide, at når du anvender faner, sætter det krav til dig som formidler. For det første skal du skal sørge for at indholdet bliver kort og præcist. Derudover skal du hele tiden have din kursists præferencer for øje, i forhold til formidlingen. Hvordan lærer din kursist bedst?

drop_down_tab
Drop-down tab
side_tab
Side tab
top_tab
Top tab
bottom_tab
Bottom tab