E-læringstrends 2022

E-læringstrends 2022

Mange organisationer har på baggrund af COVID pandemien hurtig måtte omstille sig til at blive mere digitale, hvilket indebærer en mere fleksibel hverdag med hjemmearbejdsdage, online møder samt undervisning. E-læring har naturligt vundet mere og mere frem, da dets fleksibilitet og online tilstedeværelse er blevet en stor del af driften og kompetenceudviklingen for mange organisationer. Vi har i nedenstående prøvet at samle nogle af de forskellige trends og tendenser, vi mærker, der lige nu bevæger sig indenfor e-læring.

E-læring af kortere varighed – Bite size learning

Vi bliver i dag overhældt med mange forskellige informationer, vi skal foreholde os til hver eneste dag. Derfor har vi også en tendens til, at glemme meget af den information vi modtager allerede få dage efter.
Dette har medført, at vi i højere grad oplever, at e-læringstendensen er flyttet fra at være lange undervisningssessioner som tendere mere til digitale lærebøger fyldt med alt for meget information, til at være mere fokuseret omkring korte og konkrete sessioner, hvor de væsentligste pointer er fremhævet. De kortere moduler gør det ligeledes nemmere og mere overskueligt for medarbejdere at lære nyt også i en travl hverdag. Efterspørgslen og behovet for netop dette oplever vi særligt indenfor det sundhedsfaglige område, hvor de ansatte har en hektisk hverdag. Vi går derefter efter effektfuld læring i små størrelser.

Vi har netop udviklet små e-læringssekvenser, som kan bruges til at introducere sundhedsfagligt personale på ganske kort tid. Læs mere om modulerne her Sundhedsfaglig-onboarding

Strategisk vaerktoej

Et strategisk kompetenceværktøj

Vi oplever i højere grad, at e-læring bliver brugt som et strategisk kompetenceværktøj. Hvor e-læring før i tiden ofte bare var et tilgængeligt tilbud, måske som et supplement til andet undervisning/læring, anvendes det altså nu som en større og mere integreret del af strategiske indsatser. E-læringen bliver i høj grad brugt til at sikre effektiv og fleksibel læring samt målrettet kompetenceudvikling.

Menneskecentreret design

Læringsoplevelser med udgangspunkt i modtagerens hverdag

Vi mærker en tendens til at udvikle e-læring, som i høj grad er centreret omkring mennesket som skal lære og deres behov. Både fordi vi hele tiden bliver klogere på, hvordan mennesker lærer, og fordi vi antager, at man i høj grad ser sine medarbejdere som vigtige og værdifulde for organisationen og derfor er interesseret i, at de lærer og udvikler deres kompetencer så optimalt som muligt.

Når vi skal udvikle e-læring står vi ofte med en masse vigtig viden fra fageksperter, men hvor fokus udelukkende er på emnet. Her bliver kunsten, at kunne formidle denne viden og forvandle det til læring, som bliver sat i relation til målgruppens hverdag, kontekst og sprog. Dette fordi vi ved, at al information med stor fordel kan indlejres i en naturlig kontekst og hjernen faktisk husker informationer bedre, når den har konkrete og relaterbare eksempler at hænge informationerne op på.

Vores arbejde med udvikling af e-læring bærer derfor til en vis grad præg af metoden ”Design Thinking”, hvor fokus er på at udvikle e-læring, som er brugerorienteret og identificerbar. Dette kræver selvsagt, at vi sætter os nøje ind i den målgruppe, som vi udvikler e-læringen til.

Systemtræning

En stigende tendens, eller et behov, vi oplever hos vores kunder er systemtræning. Systemtræning kan være med til at gøre det komplekse let, og det behøver hverken at være kedeligt, langsommeligt eller svært. Systemtræning er en effektiv løsning til at lære mange medarbejdere op i både nye og eksisterende IT-systemer. Alle får samme information og best practice viden. E-læringen opbygges, så den kan anvendes som et opslagsværk, imens medarbejderne arbejder i systemet, det der i fagsprog kaldes learning when doing. Ofte kan 1 tilstedeværelsesdag omdannes til 1 times e-læring og en test, der sikrer, at medarbejderen har forstået kernefunktionaliteterne. Derfor er e-læring som systemtræning både effektivt, konkret, tids- og økonomibesparende for de organisationer der anvender det.

Større krav til underholdningsværdien i e-læring

Vi har i dag høje forventninger, når vi skal underholdes og vi bliver ligeledes eksponeret for flotte computerspil, tv programmer, apps osv. Derfor forventes der også mere af nutidens e-læring og kvaliteten er derfor højnet. Kvalitet i form af førnævnte mere tilpassede indhold udviklet med udgangspunkt i brugeren, men i den grad også det visuelle udtryk. Hvor man før i tiden stillede sig tilfreds med et stillbillede og speak, så har brugerne i dag en forventning om at blive mere underholdt. Derfor bruges meget af tiden i udviklingen hos os ligeledes på, at lave flot og levende grafik, animationer og små videoer, der skal understøtte læringen og være med til at drage modtageren ind i fortællingen.

Hvis du har lyst til at læse mere, anbefaler vi følgende litteratur:

Brown, T. (2008). Design Thinking. Harward Business Review

Lauridsen, O. (2016) Hjernen og læring. Akademisk Forlag