Det Kongelige Teater

  • Workzone
  • Undervisning stor

Om dette projekt

Kunde:

Det Kongelige Teater

Sektor:

Privat

Service:

Tilstedeværelsesundervisning

Hands on undervisning

Grundkursus

Superbrugerkursus

Ledelseskursus

Opgave:

Det Kongelige Teater har digitaliseret deres dokumenthåndtering, og har valgt at bruge Elektronisk Sags- og Dokument Håndteringssystem (ESDH). Da Det Kongelige Teater er gået ind i en ny journalperiode vælger man at opgradere fra ScanJour’s Version G til Workzone. I den forbindelse skal i alt 300 administrative medarbejdere gennemføre uddannelse i Workzone. Man vælger dog ikke kun at opgradere systemet, men også at bruge Workzone som fællesdrev.

Løsning:

Undervisningen bliver opdelt i tre forskellige led.

Først uddannes en superbruger fra hver afdeling, som skal fungere som intern rådgiver i afdelingen. Kurset forløber over to dage, så kursisten kan tilegne sig en mere dybdegående viden.

Som anden del laver vi et oplæg for ledelsen om, hvordan Workzone fremadrettet kan anvendes til at udføre nuværende opgaver i Workzone og for at give en fornemmelse for systemets præg på organisationen.

Som tredje led afholdes systemtræning for medarbejderne, som bliver opdelt afdelingsvis. Vi underviser ud fra en special oprettet fiktiv case, som alle medarbejdere kan relatere til i forhold til deres arbejdsdag.

Kategori
Kurser