Odense Kommune – Den Motiverende Samtale

  • Odense Kommune hovedmenu
  • introduktion til nye medarbejdere

Om dette projekt

For at klæde kommunens medarbejdere på til at kunne gennemføre en samtale med borgerne på en god måde, har Odense Kommune samlet værktøjer og eksempler på “den motiverende samtale” i et e-læringskursus.

Opgave
Formål med undervisningen er, at borgeren får en god oplevelse i det fysiske møde med Kommunen. Der er et ønske om at sagsbehandlere og fagpersoner får de rette værktøjer til at møde borgeren i samtalesituationer.

Løsning
Et e-læringskursus, der sætter fokus på, hvilke elementer en god samtale bør indeholde. Dette vises i praksis og sætter fokus på værktøjer og trin i en samtale med en borger.

Kunde

Odense Kommune

Sektor

Offentlig

Service

videooptagelse, caseinterview, begrebsleksikon, special del for ledere

Kategori
E-læring