Workzone Grundkursus

På dette kursus lærer du alle de grundlæggende arbejdsgange med Workzone og får et godt overblik over mulighederne for effektiv registrering.
På kurset underviser vi i hele Workzone-pakken, der består af Workzone for Office og Workzone Client.

Undervisningsform

Vi gennemgår hvordan Workzone anvendes til sagsbehandling og journaliseringsopgaver fra sagerne oprettes til de afsluttes. Undervisningen tager udgangspunkt i en realistisk case, som vil danne rammen for kurset og de funktioner der skal læres.

Undervisningsformen kombinerer øvelser og opgaver, hvilket giver mulighed for at niveaudifferentiere kursisterne. Først gennemgås øvelser, hvor kursisterne følger underviserens anvisninger. Dette er for at skabe en vis fortrolighed med systemet, samt at sikre at kursisterne får den nødvendige information. Efter at en øvelse er præsenteret og gennemarbejdet kommer der en opgave indenfor det netop præsenterede emne, som kursisterne løser på egen hånd eller parvis. Underviseren giver den nødvendige hjælp undervejs og i fællesskab gennemgås de løste opgaver. De lærenemme kan få flere udfordringer og dem der har svært ved det, kan få gentaget systemets basale muligheder.

Dette er et godt grundlag for at skabe positivitet og tryghed over for det nye system.

På kurset behandles bl.a. følgende emner:

  • Introduktion til Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering (ESDH)
  • Sagsbehandling direkte fra Office programmerne
  • Betjening af Workzone Client og navigation i brugergrænsefladen
  • Sagshåndtering – oprettelse og afslutning
  • Tilknytning af Parter
  • Søgning: fritekst- og strukturerede søgninger
  • E-mail-håndtering – registering og afsendelse, vedhæftede dokumenter, links

 

For hvem: Kurset retter sig mod såvel nye brugere som brugere der skal skifte fra en Captia-platform til Workzone. Det vil være en fordel hvis kursisten har et basiskendskab til it og sagsbehandling.
Varighed: 1 dag (09:00-15:00).
Kursustype: Hands-on kursus, hvor du arbejder aktivt med Workzone og igennem opgaver træner brugen af programmet.
Kursets mål: At blive i stand til at udføre de mest almindelige arbejdsgange med Workzone direkte fra Office programmerne, samt at kende til mulighederne for at arbejde direkte i Workzone Client.
 Forplejning  Der er fuld forplejning på kurset, morgenmad fra kl. 8.30, frokost og eftermiddagskaffe.
  • DKK3.500,-/mo

Har du spørgsmål eller ønsker du at

booke os:

Send en mail til: kontakt@prolearning.dk
Ring til os på tlf.: 87 45 67 13