Workzone Superbruger

På kurset klæder vi kursisten på til at arbejde sikkert og fortroligt med Workzone. Vi træner dig i løbet af kurset i ”best practice” indenfor registreringspraksis og journaliserings- og sagsbehandlingsporcesser med Workzone.

På kurset underviser vi i Workzone-pakken, der består af Workzone for Office og Workzone Client.

Undervisningen tager udgangspunkt i realistiske cases, så funktionerne sættes i en arbejdsprocesmæssig sammenhæng.

Kursisten bliver uddannet i, hvad det indebærer at være superbruger eller ambassadør for systemet og modtager en række værktøjer til at håndtere opgaven.

Undervisningsform

Selve kurset er delt op i øvelser og opgaver. Først gennemgås øvelser, hvor kursisterne følger underviserens anvisninger. Dette er for at skabe en vis fortrolighed med systemet, samt at sikre at kursisterne får den nødvendige information. Efter at en øvelse er præsenteret og gennemarbejdet kommer der en opgave indenfor det netop præsenterede emne, som kursisterne løser på egen hånd eller parvis. Underviseren giver den nødvendige hjælp undervejs og i fællesskab gennemgås de løste opgaver.

Undervisningsformen kombinerer øvelser og opgaver, hvilket giver mulighed for at niveaudifferentiere kursisterne. De lærenemme kan få flere udfordringer og dem der har svært ved det, kan få gentaget systemets basale muligheder. Dette er et godt grundlag for at skabe positivitet og tryghed over for det nye system.

Undervisningen tager udgangspunkt i en realistisk case, som vil danne rammen for kurset og de funktioner der skal læres.


Vi bygger oven på dag 1 og arbejder med videregående funktionaliteter i Workzone. Vi arbejder videre med casen og laver nye øvelser og opgaver.

Underviser præsenterer superbrugerrollen og metoder til at møde de udfordringer man kan støde på som superbruger. Vi arbejder med kommunikationsituationer som superbruger støder på samt gode fif til når man skal vejlede andre.

På kurset behandles bl.a. følgende emner:

 • Avancerede søgninger
 • E-mail-håndtering – registering og afsendelse, vedhæftede dokumenter, links
 • Genbrug, sletning, import/eksport af dokumenter
 • Dokument tilstande
 • Gemte søgninger
 • Oprettelse af egne oversigtslister (Widgets)
 • Tilpasning af brugergrænseflade
 • E-mails – registrering af flere e-mails samtidigt
 • Personalisering af brugergrænsefladen
 • Styring af erindringer og svarfrister
 • Beskyttelse af fortrolige sager og dokumenter (Indblik)
 • Omjournalisering
 • Masseret
 • Styring af dokumentrelationer
For hvem: Vi træner alle, som skal have en dybdegående indsigt i Workzone suiten og beherske programmerne på superbrugerniveau. Kurset er rettet mod brugere med et basiskendskab til it og sagsbehandling.
Varighed: 09:00 – 15:00
Kursustype: Hands-on kursus, hvor du arbejder aktivt med Workzone og igennem opgaver træner brugen af programmet.
Kursets mål: At blive i stand til at arbejde sikkert og fortroligt med Workzone og udfylde rollen som superbruger.
 Forplejning:  Der er fuld forplejning på kurset, morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.
 • DKK2.900,-for 3 timer

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke os:

Send en mail til: kontakt@prolearning.dk
Ring til os på tlf.: 87 45 67 13

e-læring kom godt i gang