10 typiske begynder-blindgyder i e-læring

Forfatterværktøjer som fx Storyline, Lectora og Adobe Captivate har gjort det muligt, at du selv som nybegynder forholdsvist hurtigt kan producere simpelt e-læringsmateriale. Begejstringen for at se ting blive skabt på skærmen kan, sammen med manglende rutine, være med til, at du senere i processen rammer ubarmhjertige blindgyder, og at du i sidste ende sidder med et e-læringskursus, der aldrig bliver en succes.

Som debutant i e-læringsverden er det derfor rart at vide på forhånd, hvor man kan ryge i. Så her får du en liste over 10 klassiske fejlantagelser om e-læring.

1. Det kræver ikke særligt meget viden og tid at lave e-læringsmateriale

Selv om flere af de mest anvendte e-læringsværktøjer umiddelbart har en brugergrænseflade, der minder om PowerPoint, så kan der være en verden til forskel. Du er ikke i gang med at lave en simpel præsentation, hvor modtagerne udelukkende skal se en forestilling. Vil du ud over rampen med dit materiale, er det sjældent nok, at brugerne bliver præsenteret for en video eller en tekst, de skal scrolle igennem. I stedet skal du se dig selv som en instruktør, der er ved at skabe et univers, som brugerne aktivt skal være til stede i. Den høje grad af interaktivitet gør behovet for at være ekstra grundig med kommunikation, brugervenlighed, politikker og design meget større. Udfordringen er derfor betydeligere end som så, og ofte kræver det, at man er nødt til at trække på andres kompetencer og viden, hvilket også nødvendiggør ekstra tid til fx planlægning.

2. Selvfølgelig kan det lade sig gøre….

Arbejdet med e-læring foregår tit på en platform, hvor du kan jonglere med video, lyd, animationer og quizzer. Desværre bliver du i e-læringsverdenen stillet over for en række hensyn og fravalg. Den vel nok mest indskrænkende faktor er LMS (Learning Management System), som er det miljø, langt det meste e-læringsmateriale bliver afviklet på. Her vil du hurtigt opdage, at der er begrænsninger med opbygning af quizzer og målinger.

Ydermere bærer e-læringsuniverset præg af, at der ikke er konsensus i forhold til at følge én bestemt standard. Vælger du at opbygge og eksportere dit materiale til Flash, som stadig er det mest benyttede format, så fravælger du samtidig, at kursisterne kan afspille dit e-læringskursus via en iPad eller iPhone. Tilsvarende udelukker HTML5, der vinder mere og mere indpas, ældre computere, der ikke kan anvende de nyeste browser-versioner.

3. Det vigtigste er, at det kommer til at se blæret ud….

En plausibel forklaring på, at du tror, design er hovedvejen til et godt slutprodukt kan være, at du endnu ikke har træningen i præcist at forklare, hvad e-læring egentlig drejer sig om. Du kan derfor være forhippet på, at kunden og/eller ledelsen primært anerkender dit produkt på baggrund af førstehåndsindtryk med den konsekvens, at kursisterne, som det i virkeligheden drejer sig om, bliver knap så begejstrede for det, du har lavet. Så gør en indsats med hurtigt at blive dygtig til at formidle den åbenbare årsag til, at det hedder læring – med et ”e” foran.

4. Det behøver andre ikke at blande sig i

En klassisk nybegynderfejl er også, at du som en brumbasse kaster dig over produktionen af dit e-læringsmateriale og rent faktisk når langt uden at inddrage andre. Det går sandsynligvis galt, da e-læring ofte rækker ind i andres kompetencer og beslutningsmandater. Uventet nedlægger HR-afdelingen veto i forhold til den person, du har valgt skal optræde i din e-læringsvideo. Marketingafdelingen står på mål for en stringent designguide, som du ikke har været klar over eksisterer. Og måske kolliderer dit materiale med virksomhedens it-politik, som affejer din idé om, at de kørende sælgere må tage kurset via deres smartphones. Så husk at spotte de vigtigste interessenter.

5. Når mine kollegaer i afdelingen forstår instrukserne i mit e-læringsmateriale, så gør kursisterne det naturligvis også

Din faglige baggrund er i mange tilfælde forskellig fra de kursister, som dit materiale skal målrettes til. De, der arbejder på kontor, ved sikkert, at en HR-afdeling er et andet ord personaleafdeling. Men er maskinteknikeren ude på værkstedet klar over det? Vær derfor opmærksom på abstraktionsniveau. Du er nødt til at have blik for, at nogle lærer bedst ved at læse tekster, mens andre er mere visuelle eller auditive. Det kan derfor betale sig, at du sætter dig ind i teorierne omkring læringsstile.

6. Når jeg sidder fast, spørger jeg bare min sidemand

Møder du en udfordring med dit ufærdige læringsmateriale, så kan vejen til en løsning være alt andet end umiddelbar. Ofte er det svært at finde en, som du kan sparre med. For gruppen af mennesker, der beskæftiger sig med e-læring, er lille. Og det er så som så med antallet manualer om, hvordan man bruger forfatterværktøjerne. Det svar, du efterlyser, kan derfor lade vente på sig i flere dage.

7. Jeg behøver ikke at bruge megen tid på at sikre at mit projekt kan indsamle data

Indeholder dit projekt ingen form for dataopsamling, kan det være umådeligt svært at se, om dit e-læringsmateriale virker efter hensigten. Indhold i e-læring kan nogle gange rumme træning i patientsikkerhed, arbejdsmiljøspørgsmål og jura. Det kan dermed være altafgørende, at der foreligger holdbar dokumentation i forhold til, om kursisten har forstået (eller ikke forstået) dit e-læringskursus. En måde at komme ud over problematikkerne på er, at du integrerer en test/quiz, som kursisten skal bestå, før e-læringskurset er gennemført. Ved at indsamle data om, hvor kursisterne har tendens til at svare forkert, får du samtidig viden om, hvor der måske skal sættes yderligere ind med træning af kompetencer.

8. Dokumentation er spild af tid

Det er ret sandsynligt, at du kommer til at genåbne dit e-læringsmateriale – og ikke kun i den nærmeste fremtid. Har du ikke været god til løbende at beskrive design bag måden, det blev opbygget på, så kommer du til at bruge en masse unødig tid på at sætte dig ind i de bagvedliggende tanker. Og et endnu værre senarie bliver det, hvis andre skal prøve at danne et overblik over dit projekt uden dokumentation. En hurtig måde du kan gøre et projekt, der skal hentes frem fra gemmerne, let at genoptage arbejdet med, er ved at lave skærmoptagelser, hvor du simultant indtaler forklaringer.

9. Naturligvis skal vi lave det som e-læring

Nej, det er ikke altid, at e-læring er den bedste vej til at formidle viden. Så tag altid en helikoptertur over det eksisterende undervisningsmateriale. Du kan ikke komme uden om også at træffe beslutning ud fra et økonomisk perspektiv. Regn på hvor lang tid det tager at producere det materiale og sammenlign det med besparelse per kursist i forhold til transport, forplejning og leje af lokaler.

10. Så er jeg færdig!

Selv om dit kursus er kommet ud over rampen, så skal du sandsynligvis finde det frem fra gemmerne på et senere tidspunkt. Du kan blive bedt om at skifte logo, rette i nøgletal, og omskrive tekster. Nogle gange er man også nødt at lave nye filmoptagelser – det kan fx være på grund af ændringer i organisationen. Design derfor dit projekt, så du forholdsvist let kan udskifte elementer. Ender dit projekt med at blive en succes, kan det også være en årsag til, at du skal genoptage arbejdet med projektet – for mere vil have mere.