Mikrolæring: læring, når du har tid

Mikrolæring: læring, når du har tid

Læringsmetoder har gennemgået en betydelig udvikling og transformation gennem årene, og e-læring er blevet en populær erstatning eller supplement til fysisk undervisning.  I den forbindelse er du måske stødt på fænomenet mikrolæring. Men hvad er mikrolæring egentlig? og hvad kan det bidrage med til din læring?

Hvad er mikrolæring?

Mikrolæring er en læringsmetode, hvor læringen deles op i korte, enkeltstående læringsbidder, også kaldet learning bites. I praksis bliver komplekse emner kogt ned til simple læringssekvenser, der tilgodeser modtagerens måde at tilegne sig ny viden på mere effektivt.

Med mikrolæring har du rig mulighed for at vælge, i hvilket format dine medarbejdere skal modtage deres læring. Det kan f.eks. være i form af en kort PDF-vejledning, en YouTube video eller et kort e-læringsforløb. I mikrolæring regi tager en læringssekvens typisk mellem 1 og 5 minutter at gennemføre.

Her får du tre tips til hvordan du kan implementere mikrolæring på dit arbejde
  1. Hold dig til et enkelt læringsmål per ’learning bite’
    – På den måde kan modtageren holde sit fokus og gå i dybden med det ene emne.
  2. Vær tydelig med indholdet i dine læringssekvenser – informationen skal være kort og fokuseret
    – Hele fidusen ved mikrolæring er at omfanget af indholdet i hver learning bite er kort, fokuseret og fængende.
  3. Gør din læring tilgængelig på alle enheder
    – Så kan dine medarbejdere absorbere viden på deres præmisser

Fleksibiliteten ved mikrolæring

Forskning tyder på, at mikrolæring øger medarbejderfokus og tilskynder langsigtet fastholdelse af viden med 80%. Konceptet er egnet til alle former for digitale enheder, og det fleksible format imødekommer måden hvorpå, vi som internetbrugere, har vænnet os til at kunne tilgå og absorbere viden uafhængigt af tid og sted. Det er blevet essentielt at kunne tilbyde virksomheder læringsindhold, der passer ind i den travle medarbejders stramme tidsplan – så her er mikrolæring et oplagt format!

Vores erfaring med mikrolæring

Hos ProLearning har vi udviklet mikromoduler for at imødekomme arbejdspladser med forskellige kompetenceprofiler, så medarbejderne tildeles de relevante moduler baseret på deres individuelle behov. Ved hjælp af læringsbidder er der fokus på den enkelte medarbejder, der tilhører en specifik faggruppe og skal have viden om et bestemt emne, som kun denne medarbejder skal have kendskab til. Dette sikrer, at medarbejderen kun behøver at fokusere på ét læringsmål ad gangen og opnå den nødvendige viden om det specifikke emne i forbindelse med den tildelte opgave.

Modulerne kan tilpasses individuelt for at imødekomme hver medarbejders individuelle behov, baseret på kommunernes egne instrukser, retningslinjer og relevant information.

Lyder mikromoduler som noget for jer?

Få en forsmag på et at de mikromoduler, som vi har produceret til kurset i medicinadministration.