E-lærings effekt

E-læring har effekt og kan betale sig!

Vi har udviklet e-læring om håndtering af mødet med voldtægtsofre i tæt samarbejde med fagprofessionelle. E-læringen indgik i et omfattende forskningsprojekt, der gik ud på at undersøge om e-læring har en effekt. Det er kæmpe stort for os, fordi vi ikke tidligere har kunnet dokumentere effekten i rå data. Der er mange holdninger om investering i e-læring i organisationer, og hvorvidt det kan betale sig og om e-læring rent faktisk kan ændre medarbejderes adfærd. Vi kan nu dokumentere, at e-læring kan ændre holdning og dermed har en effekt. Det er vi selvfølgelig stolte af. Undersøgelsen viste også at modtagerne synes at e-læringen var sjov at gennemføre trods et tungt emne.

Du kan se e-læringen herunder og læse forskningsprojektet. Du kan også læse en kortfattet udgave hvor vi sammenfatter analysen og resultaterne af e-læringens effekt.

Effektmåling på e-læringsmaterialet

Forskningsprojektet undersøgte 724 personer, fra henholdsvis politistudiet og medicinstudiet, om deres opfattelse af deres viden før og efter, at have set e-læringen.

Forskningsprojektet gik bl.a. ud på, at deltagerne skulle se en video med en voldtægtsramt. Den ene halvdel af deltagerne havde set e-læringen, og den anden halvdel havde ikke. Begge deltagergrupper blev besvarede spørgsmål om den voldtægtsramtes troværdighed og deres opfattelse af deres egen viden omkring hånteringen af et voldtægtsoffer.

Politistuderende, der mener, at voldtægtsofret er troværdig

Studerende der ikke havde set e-læringen0%
Studerende der havde set e-læringen0%

Forskningsprojektet undersøgte politistuderendes opfattelse af et voldtægtsoffers troværdighed. Både studerende, som ikke havde set e-læringen, og personer der havde, blev adspurgt om deres holdning til det fiktive offers troværdighed. Som du kan se på tallene ovenfor, så havde e-læringen altså medført en betydelig ændring i opfattelse af voldtægtofrets troværdighed. Det kan have markant effekt på betjentens adfærd i mødet med et voldtægtsoffer.

Vi oplever at det at måle effekten af e-læring kan være omfattende og ikke mindst svært for organisationer at gennemføre. Ikke desto mindre er en ønsket adfærdsændring det ultimative mål med at organisationer anvender e-læring som kompetencetræning.  Hos ProLearning betyder denne opfattende analyse af e-lærings effekt, at vi nu kan dokumentere at e-læring har en effekt på adfærdsændring og at modtageren føler sig motiveret til at gennemføre den form for e-læring vi producerer. Vi er selvfølgelig stolte af, at det vil har til hensigt er lykkedes så flot.

Christine Dyhr Rask, Afdelingsleder hos ProLearning.

Holdningsændrende e-læring

Det kan altså konkluderes, at e-læringen har påvirket de studerendes opfattelse af voldtægtsramtes adfærd efter et overgreb, samt deres troværdighed når de skal gengive forløbet. Dette resultat af effektmålingen viser tydeligt, at e-læring kan bruges som holdningsændrende. Vi er stolte af, at et af vores produkter kan gøre en forskel for voldtægtsramte.