Sådan arbejder vi

Når vi producerer e-læring gennemgår projektet typisk denne proces:

Projekt start

Indsamling af viden

Indsamling af viden

ProLearning bliver introduceret til hvem og hvad e-læringen skal produceres. Dette kan gøres på flere måder. Eksempelvis kan vi deltage og observere eksisterende undervisning. Vi kan også afholde et brainstormingmøde med relevante projektejere, hvor vi bliver introduceret for organisationen og kurset. Formålet i denne fase er, at vi finder en fælles retning og et overordnet indhold for e-læringen.

Oplæg og tilbud

Oplæg og tilbud

Ud fra den viden vi har indsamlet fremlægger vi vores bud på et e-læringsforløb ved hjælp af et storyboard. Dernæst aftaler vi i fællesskab rammerne og vi kommer med et tilbud på oplægget.

Projektstyring etableres

Projektstyring etableres

Projektet forankrer vi i et online styringsværktøj, der bruges som kommunikation mellem kunden og ProLearning. Her får vi et fælles overblik over indhold og hvem der er ansvarlig for de planlagte opgaver og leverancer.

Produktion af indhold

Produktion af indhold

Når vi har fundet et fælles fodslag på e-læringen begynder både vi og I at producere til e-læringen. Ofte producerer kunden de speaks, der skal fortælle om et emne og fremskaffer eksisterende billeder, logo og andre elementer nyttige indholdselementer. ProLearning producerer et design til brugergrænsefladen, eventuelt en avatar eller figur, der skal føre kursisten igennem e-læringen. ProLearning kan optage diverse typer af video og skærmoptagelser og vi kan også indtale speaks, der fungerer som ”fortælleren” i e-læringen.

Udvikling af e-læring

Udvikling af e-learningen

Vi udvikler løbende e-learningen i de nyeste værktøjer og samler indholdet til ét sammenhængende forløb. E-learningen består af de allerede producerede elementer. Eksempelvis menu, video, quiz, interview, opgaver og diverse interaktive elementer.

review af e-læring

Review

Kunden foretager et review på første udkast af forløbet. ProLearning foretager eventuelle rettelser og sender e-læingen til endelig godkendelse for at sikre et tilfredsstillende produkt.

Go live

Go live

Vi eksporterer e-læringen til en SCORM pakke og har mulighed for at implementere den til jeres platform. Vi har et tæt samarbejde med Plan2learn og kan derfor implementere kurset direkte på jeres kursusportal eller LMS.

Evaluering og justering

Evaluering og justering

Effekten af e-læringen evalueres, og den finjusteres.

Projekt slut

BOOK OS TIL EN WORKSHOP

Kom på rette spor allerede før du planlægger dit e-læring. Sammen finder vi den rette vej til at opnå det resultat du ønsker.

Bestil en af vores konsulenter til at rådgive dig til netop dit projekt.

arbejder vi
Har du lyst til at starte et projekt op sammen med os?