Sådan arbejder vi

Sådan arbejder vi

Når vi producerer e-læring gennemgår vi typisk denne proces:

Projekt start

Indsamling af viden

Indsamling af viden

Vi møder jer der hvor I er, og bliver sat ind i hvad formålet med e-læringen er. Dette kan gøres på flere måder. Eksempelvis kan vi deltage og observere eksisterende undervisning. Vi kan også afholde et brainstormingmøde med relevante projektejere, hvor vi møder organisationen. Formålet i denne fase er, at vi finder en fælles retning og et overordnet indhold for e-læringen.

Oplæg og tilbud

Oplæg og tilbud

Ud fra den viden vi har indsamlet fremlægger vi vores bud på et e-læringsforløb ved hjælp af et storyboard. Dernæst aftaler vi i fællesskab rammerne og vi kommer med et tilbud på et forløb.

Projektstyring etableres

Projektstyring etableres

Podio er vores fælles styringsværktøj igennem hele projektet. Her kommunikerer vi, og får et fælles overblik over indhold, samt hvem der er ansvarlig for de planlagte opgaver og leverancer.

Produktion af indhold

Produktion af indhold

Når vi er blevet enige om forløbet, begynder både vi og I at producere til e-læringen. Typisk, bidrager I med eksisterende billeder, logo og andre nyttige indholds-elementer. Vi producerer et design til brugergrænsefladen, og eventuelt en avatar eller figur, der skal føre kursisten igennem e-læringen. Vi kan optage diverse typer af video og lave skærmoptagelser. Vi kan også indtale speaks, der fungerer som ”fortælleren” i e-læringen.

Udvikling af e-læring

Udvikling af e-learningen

Vi udvikler e-læringen og samler indholdet til ét forløb. E-læringen består af elementer såsom menu, video, quiz, interview, opgaver og diverse interaktive elementer.

review af e-læring

Review

I foretager et review på første udkast af forløbet. Vi justerer, hvis det er nødvendigt, og sender e-læringen til endelig godkendelse for at sikre et tilfredsstillende produkt.

Go live

Go live

Vi eksporterer e-læringen til en SCORM-pakke og har mulighed for at implementere den på jeres LMS-platform. Vi har et tæt samarbejde med Plan2learn og kan derfor implementere kurset direkte på jeres kursusportal eller LMS.

Evaluering og justering

Evaluering og justering

Effekten af e-læringen evalueres, og der finjusteres.

Projekt slut

e-læring workshop

BOOK OS TIL EN WORKSHOP

Kom på rette spor allerede før du planlægger dit e-læring. Sammen finder vi den rette vej til at opnå det resultat du ønsker.

Bestil en af vores konsulenter til at rådgive dig til netop dit projekt.

Har du lyst til at starte et projekt op sammen med os?