Læringsteori om motivation, når man udvikler e-læring

Læringsteori om motivation, når man udvikler e-læring 

Der er særligt én læringsteori, der er god at have med i baghovedet, når man udvikler e-læring, og det er selvbestemmelsesteorien. Den teori vil i vi i dette blogindlæg se nærmere på. Vi vil således give dig vores råd til, hvordan du aktivt kan bruge den til at udvikle motiverende e-læring.

Selvbestemmelsesteorien
Selvbestemmelsesteorien som er udviklet af de to amerikanske psykologer Edward L. Deci og Richard M. Ryan handler grundlæggende om at skelne mellem to former for motivation, en indre og en ydre form. Den indre motivation handler om ting mennesker gør, fordi noget er spændende, interessant eller sjovt, altså en handling som udføres for vedkommendes egen skyld og interesse. Den indre motivation er meget vigtigt i arbejdet med læring, men den er skrøbelig og den kan nemt forsvinde. Den ydre motivation vedrører modsat de aktiviteter mennesker gør for eksempel for at opnå en belønning eller undgå en straf.

Ud fra Ryan & Deci’s forskning omkring motivation, er der tre centrale behov, som er knyttet til, at vi som mennesker oplever den indre form for motivation. De behov omhandler kompetencer, selvbestemmelse og samhørighed. Disse tre behov har altså indflydelse på hvor motiverede mennesker er for at lære.

Kompetence

Kompetence handler om at individet har behov for at føle sig kompetent i forhold til at løse konkrete opgaver og indebærer troen på egne evner. Det er vigtigt for individet at kunne se og mærke, at vedkommendes handlinger afføder noget positiv, da dette er med til at skabe indre motivation. Det at opleve at kunne mestre visse handlinger og at blive god til noget, er i sig selv motiverende. Rent lavpraktisk er det her vigtig at udforme opgaver til kursisten, som hverken er for svære eller for nemme og dette kræver godt kendskab til sin målgruppe ift. hvilket niveau deres kompetencer befinder sig på.

Selvbestemmelse
Selvbestemmelse, også kaldet autonomi, er centralt for den indre motivation, da det er alt afgørende, at mennesket føler, at det handler ud fra egne interesser og værdier.
Selvbestemmelse handler altså om at udføre en handling af egen fri vilje. Giver man for eksempel en opgave til kursist og tilmed giver vedkommende muligheden for selv at bestemme hvordan den skal løses, tid, sted og metode, så vil sandsynligheden for indre motivation øges. Man bliver dermed selv herre over ens handlinger. Når man designer e-læring kan man for eksempel imødekomme selvbestemmelse ved at lade kursisten selv bestemme, hvordan de navigerer rundt, og hvilken rækkefølge de har lyst til at gennemføre e-læringen i.

Samhørighed
Samhørighed handler om, at alle mennesker grundlæggende har et behov for at føle sig forbundet med andre, indgå i fællesskaber, skabe sociale relationer og få opfyldt et helt basalt behov, som handler om føle sig elsket og ligeledes elske andre. Det er vigtig at forsøge at gøre sin e-læring så meningsfuld for målgruppen som muligt, forsøge at pointere hvorfor det er vigtig for dem og for andre, at de lære det, som den pågældende e-læring handler om.
Hos ProLearning stræber vi efter at skabe kontekster og konkrete problemstillinger i vores e-læring.
Vi tænker altid på, hvilken situation som vi ønsker modtageren skal lære noget i eller fra. Her bruger vi historiefortælling samt grafik som for eksempel illustrer en specifik fagperson eller et specifikt sted, for netop at skabe genkendelighed og derved samhørighed. På den måde forsøger vi, at sikre modtagers opmærksomhed og motivation, ved at vi kobler læring op på en historie, som har personlig relevans for modtageren. For at kunne gøre dette består vores forarbejde altid i at tale med enten vores målgruppe eller ansvarlige i den pågældende organisation.

Motivation er et stort emne, som er belyst af rigtig mange interessante teoretikere og du kan læse meget mere omkring Ryan & Deci´s læringsteori b.la. i bogen ”Selvbestemmelsesteorien” af danske Ib Ravn.

Sluttelig må vi konkludere, at motivation er selve grundstenen for læring og er derfor uhyre vigtig for at tilegne sig nye viden og kompetencer.