Hvad koster e-læring?

Hvornår kan e-læring betale sig?

Det spørgsmål får vi fra rigtig mange kunder. Hertil må vi sige, at der ikke er et entydigt svar.

Det handler om at sætte sig ned og finde ud af,  hvad er jeres ambitionsniveau i forhold til indhold (video, quiz, interaktivitet) er sammenholdt med, hvor mange brugere der skal anvende e-læringen.

Business case: Tilstedeværelses-undervisning versus e-læring

Vi har ud fra en reel kundecase produceret en business case ud fra et økonomisk perspektiv. Dette er et eksempel på et e-læringsprojekt, der illustrerer, hvad e-læring kan koste i forhold til tilstedeværelses-undervisning.

En kommune vælger at omlægge administrator-undervisningen i brugen af det interne CMS-system fra tilstedeværelsesundervisning til e-læring.

Forudsætninger: Kommunen afholder indtil nu et 1-dagskursus pr. måned med gennemsnitlig 10 kursister. Man anvender interne undervisere. Det nye e-læringskursus uddanner kursisterne på 1 time.

udregning