Seks hurtige tips til at gøre dit e-læringsmateriale behageligt for øjnene

Kun knap 10 procent af den viden og kommunikation vores hjerner opfanger sker gennem ord og tale. Er du i gang med at udvikle e-læringsmateriale, skal du derfor være opmærksom på, at tekst ikke skal være omdrejningspunktet i dit indhold. Det gælder i øvrigt også tekst og tale, der bliver speaket eller afsendt af personer, der optræder webvideoer. Opfat i stedet tekst, som en kommunikationsform, der understøtter billede/lyd/grafik. Det er derfor vigtigt, at du mestrer både brugen af tekst og grafik, og samspillet mellem disse, for at dit e-læringskursus bliver godt.

1.    Dine tekster skal give mening

Brugere, der sidder foran en computer, smartphone eller tablet er tilbøjelige kun at skimme det, der står skrevet på skærmen. Skriv derfor den vigtigste information først og bryd dine kapitler op i tydlige mellemrubrikker. Husk i øvrigt på, at det ikke nytter noget, at brugeren ikke forstår din tekst. Skriv den om, hvis du selv er i det mindste i tvivl om, den er for kringlet.

2.    Begynd med et indholdsskelet når du designer figurer

Ved at lave et rammedesign for, hvordan du vil omdanne tal og tekst til grafik, bliver det nemmere for dig at få dit indhold til at følge en råd tråd gennem hele e-læringskurset. Du kan eventuelt benytte dig af et storyboard, som vi også har skrevet om i et af vores andre blogindlæg.

3.    Hav ligevægt i informationsmængden

En tommelfingerregel er, at to sider grafik kan forklare samme mængde information som en hel side skreven tekst. Men grafik kan stadigvæk blive for indholdstungt og stressende. Lav i stedet flere figurer/illustrationer og fordel dem eventuelt ud over flere indholdssider. Din grafik skal danne et overblik på under 20 sekunder, ellers taber dine brugere modet.

4.    Vær opmærksom på valg af skrifttyper og typografi

Være stringent når du anvender fonte og typografi. Tænk bare på, hvor godt understregning og fed og kursiv virker. Hav også orden i dine fonte, ellers risikerer de at virke forstyrrende. Hav i baghovedet, at dit e-læringsmateriale i mange tilfælde bliver afviklet på en tablet eller smartphone. Så font-størrelsen spiller også ind.

5.    Begræns antallet farver

Ved kun at bruge et fåtal af farver får kursisten lettere ved at opfange pointerne i illustrationer og figurer. Følger du rådet, har du som sidegevinst også lettere ved at gøre brug af andres designguides. Ønsker du at blive klogere på farveteorier er Piktochart og Coschedule gode sider at besøge.

6.    Vælg de rigtige grafer

Selv i Word er der mulighed for hurtigt at omsætte tekst og tal til tag-selv-bord af grafer. Alt efter hvilken slags data du vil formidle, er der forskellige varianter, der giver mest mening. Bliv bedre til at ramme den rigtige graf ved at læse her Slideshare De fleste eksperter er i øvrigt enige om, at indhold i data bedst præsenteres horisontalt.