LMS – værktøjet til at afspille din e-læring

En gennemtænkt LMS-platform holder styr på dine e-læringskurser

E-læring er i sin grundform egentligt bare læring, der er sat strøm til. Det kan være en online videoguide, en PowerPoint-præsentation eller noget så simpelt som en PDF-manual. De nævnte eksempler giver ikke særlige hovedbrud at rundsende via mail eller lægge på web og intranet. Når begrebet e-læring bliver italesat, er der imidlertid i mange tilfælde tænkt på noget mere avanceret, så som quizzer, softwaresimulationer og interaktive spil.

I dag findes der en række e-læringsprogrammer, som gør det muligt for en organisation selv at udvikle e-læring. De tre mest iøjnefaldende værktøjer til at løse opgaven er Adobe Captivate, Articulate Storyline og Lectora, som efter en smule oplæring kan anvendes på begynderniveau. Umiddelbart kan det således se ud som om, udviklingsfasen altid er lige om hjørnet.

Men, men, men, når beslutningen om, tjuhej at gå i gang med e-læring, er truffet, uanset om man selv ønsker at producere eller får en ekstern leverandør til det, hænder det desværre, at man i iveren for at få det ud over rampen, glemmer nogle essentielle opmærksomhedspunkter:

Hvor skal materialet afvikles, og hvilke data ønskes retur, fx til effektmåling og feedback fra kursisterne? En fordelagtig løsning er i denne sammenhæng LMS.

Og LMS står for?

LMS kan bedst beskrives som en online-platform, hvor man har mulighed for at samle organisationens udbud af kurser, aktiviteter og e-læring på ét centralt sted. En gennemprøvet metode til at nå i mål med ambitiøse målsætninger om medarbejderudvikling og -træning, der styrker organisationen, er at investere i et Learning Management System (LMS ).

Ved benytte et avanceret LMS-platform får de ansatte, der har ansvaret for organisationens uddannelse, et effektivt værktøj, der letter de administrative opgaver, som normalt er til stede i arbejdet med kursushåndtering. Indkaldelse af kursister via mail, oprettelse og beskrivelse af kursusindhold, deling af undervisningsmateriale, registrering af fremmøde og fravær samt evaluering og fakturering er alt sammen noget, der kan automatiseres.

Der findes på markedet løsninger, der tilbyder en systemgrænseflade med single-sign-on, altså hvor kursisten ikke behøver at skrive brugernavn og adgangskode, hvis denne allerede er logget på virksomhedens primære it-system. Det gør alt andet lige brugeroplevelsen fleksibel.

LMS Learning management system

Hold vejret én gang til – Husk regelsættet

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) er et regelsæt for hvilke informationer og data dit e-læringsmateriale skal indeholde, og ligeledes hvordan det skal struktureres. Ved at anvende et e-læringsprogram, der overholder SCORM-standarden, hvilket alle de tre tidligere nævnte e-læringsprogrammer gør, bliver alt indhold, fx video, quiz, foto og andet grafik gemt i én enkelt ZIP-fil (kaldet SCORM-pakke).

Forestil dig, at SCORM-pakken er et videobånd, som i sig selv ikke er meget bevendt. Ved gøre brug af en LMS-platform, der har en SCORM-motor indbygget, får du præcist det, du har brug for, nemlig en afspiller. Parringen gør blandt andet, at du kan bestemme, hvor mange tilladte forsøg den enkelte kursist/medarbejder har til at bestå en quiz. Du kan endvidere få styr på hvilke spørgsmål, der er svaret enten rigtigt eller forkert på. Ligeledes kan du definere, hvor meget af e-læringskurset, der skal være set, før kursisten har gennemført det.

Den viden, du får om dine kursisters adfærd og nuværende niveau, er en gave i forhold til fremadrettet at kunne forbedre dit e-læringsmateriale. Den tid, du bruger på at sætte dig ind i standarder og mulighederne med en LMS-platform, kan med andre ord vise sig at få kolossal betydning på dit slutprodukt.

Læs mere om LMS og effektiv kursusadministration hos vores søsterselskab Plan2learn