Sådan definerer du formålet med din e-læring

Sådan definerer du læringsmålet med din e-læring

Der er rigtig mange der bliver distraheret af de mange muligheder, når de skal i gang med at udvikle e-læring. Det kan være de sjove spil, muligheden for en gennemgående figur eller Avatar der skal tage kursisten med rundt i det der skal formidles.
Derfor er der mange der let og elegant springer over den vigtigste overvejelse: at få defineret læringsmålet med e-læringen.

Det første du skal gøre er, at du skal definere hvad det ønskede kompetenceløft er. Kompetenceløftet er det overordnede og langsigtede mål for e-læringen. Et eksempel ved e-læring som ”Introduktion til nye medarbejdere” kunne være: Nye medarbejdere får en god introduktion til arbejdspladsen og skaber en personlig relation til organisationen fra første dag.

Når du har defineret det ønskede kompetenceløft, skal du sætte gøre dig klart hvilke færdigheds- og vidensmål du har. Disse mål er mere specifikke, i form af direkte emner, som du gerne vil have at modtageren opnår viden om. Eksempler kunne være: Kende til lederen i organisationen, kende til det praktiske i organisationen eller have kendskab til værdierne som medarbejderne arbejder ud fra.

Som den sidste del din forberedelse skal du opstille læringsmål. Læringsmål er konkrete emner, der understøtter selve det ønskede kompetenceløft og videns- og færdighedsmålet. Læringsmål er den konkrete viden og de færdigheder vi opstiller som medarbejderen skal være i stand til at bruge efter e-læringsforløbet. Den skal danne den røde tråd for e-læringen og de emner vi vælger at formidle under hvert læringsmål. Et eksempel på dette kunne være: Kende til fokusområderne til værdierne i organisationen. kunne anvende Medarbejderportalen og Personalehåndbogen eller vide hvordan man skal agere i en presset situation med en anden medarbejder

Ved at definere klare læringsmål fra start, har man gennem hele forløbet med udviklingen af e-læring en rettesnor for selve indholdet. På den måde kan man efter e-læringen er blevet gennemgået af kursisten, måle om kompetenceløftet er nået. Det kan enten være ved en test af færdigheder, ved adfærdsændring kan det være en samtale eller et spørgeskema med refleksion over ens udvikling.