Design til adfærdsændring i e-læring vol 1.

Hvad går e-læring egentlig ud på?

I dag er e-læring eller e-Learning blevet en naturlig del af mange organisationers uddannelsesform.

Vi oplever en stor efterspørgsel på e-læring på grund af de åbenlyse fordele:

 • Det kan gennemføres uanset tid og sted
 • E-læring kan bruges som opslagsværk
 • E-læring sikrer at alle får en ensartet træning
 • Det er nemt at tracke gennemførsel og sikre at alle har gennemført eller bestået en test

Men udover disse økonomiske fordele hvad er formålet med e-læring egentlig?

e-læring blogindlæg

Sådan arbejder vi med

e-læring

E-læring går ud på at designe et forløb så modtageren oplever det nyttigt at ændre sin adfærd og i bedste fald bliver ambassadør for forandringen.

Det lyder enormt ambitiøst. Men virkelighedens verden er det ikke et e-læringskursus der skaber forandringen, men både aktiviteter før og de opfølgende handlinger der skaber en forandring. Derfor bør e-læring ofte ikke stå alene, men følges op af andre aktiviteter der understøtter muligheden for at ændre eller skabe en bestemt adfærd.

e-læring blogindlæg

Hvad er formålet

Når vi besøger vores kunder spørger vi dem altid, hvad formålet med at lave e-læring er netop hos dem.

Her er nogle eksempler på hvad vi har fået som svar:

 • At informere om et produkt
 • At vores kunder kender vores processer
 • At lederen kan gennemføre en svær samtale
 • Klæde medarbejderen på til at kunne betjene et system
 • Formidle en ny lov
 • At kende værdierne
 • Skabe forståelse for forandringen om..

Disse er ikke forkerte svar – men de er bare ikke særlig konkret og handlingsvisende. Derfor er vores opgave her at stille spørgsmålet ”hvorfor” og ”hvordan” så adfærden kan blive konkret.

e-læring blogindlæg

At designe e-læring der fordrer adfærdsændring

Vi arbejder bevidst og struktureret med at skabe et design i e-læring der fordrer til adfærdsændring.

Vi definerer adfærdsdesign som:

“Kunsten at udfordre mennesker til at træffe den rigtige beslutning til at handle”

 Når vi designer et forløb og indhold er det således vigtigt, at vi tænker på, at e-læringens arkitektur så tæt på målgruppens univers som muligt. For at vi kan det kræver det at vi kender målgruppen og kender de psykologiske mekanismer om at træffe beslutninger og at vi kender til vanens magt. Disse 2 ting kan du læse med om i næste blogindlæg: Design til adfærdsændring i e-læring  vol.2