Socialstyrelsen

Om dette projekt

Kunde:

Socialstyrelsen

Service:

Oplæg om e-læring

Programtræning

Oplæring til at kunne ændre eksisterende indhold

Introduktion til e-læring efterfulgt af undervisning i Captivate
Med et oplæg fortæller ProLearning om de forskellig facetter der er inden for e-læringsporduktion. Gode råd og opmærksomhedspunkter, eksempler og en guidet snak tilpasset kundens konkrete behov.

.

Kategori
Kurser