Blended Learning

Forskellige strategier, der passer til modtagerens varierende læringsstil

Det er en kontinuerlig udfordring for ledere i organisationer verden over, at uddanne medarbejdere på en succesfuld måde, indenfor den disponible tid og økonomi.  Det er derfor afgørende, den viden man gerne vil have, at medarbejderne skal lære bliver præsenteret på den mest effektive og motiverende måde.

Tilstedeværelsesundervisning er en uddateret undervisnings-strategi, som gør ar underviseren ikke kan gøre brug af den teknologi der hjælper din kursist med at lære bedst muligt.
E-lærings udviklere, som for eksempel ProLearning kan hjælpe med at skabe blended learning, som betyder blandet læring. Denne form for læring kombinerer styrkerne ved tilstedeværelsesundervisning med styrkerne ved teknologibaseret læring.  Du kan læse mere om e-læring, samt se en infografik her.

blended_learning_tung_tekst

Udfordring: Blended Learning til teksttunge kurser

Det indhold, som er skabt af organisationer kan være indholds-tungt, da det indeholder al den viden som er nødvendig for modtageren at have på én gang. Men denne tilgang er ofte ikke succesfuld, da mange medarbejdere ikke læser al materialet, men derimod skimmer det. Blended learning kan hjælpe med denne udfordring, da medarbejdernes interesse bliver vedholdt gennem al indholdet, som i sidste ende resulterer i et kvalitets løft af det arbejde medarbejderen producerer. Løsningen kan være at den teksttunge del bliver præsenteret ved hjælp af spil, der tvinger medarbejderen til at dykke ned i specifik viden for at kunne gennemføre vinde spillet.

Fordele ved den blended learning løsning

  • Ved e-læring bruges et Learning Management System, der gør det muligt for ledelsen at følge medarbejderne, og dermed sikre, at alle medarbejdere gennemgår alle dele af kurset indenfor de nødvendige tidslinjer. Dette kan også hjælpe medarbejderne med at skabe planer for dem og give tidslinjer, der guide dem om hvordan de kommer videre gennem kurset.
  • Kurser, der er indholds-tunge, kan blive støttet af sessioner med eksperter og kollegaer til at fremme en bedre forståelse.
  • Man kan også gøre brug af et tredje ”lag” af interaktionen, som er at skabe kollektiv læring blandt medarbejdere. Her kan man opfordre medarbejderne til at mødes i et online chat rum, for at diskutere problemer eller tvivl og forsøge at finde svar på dette indbyrdes.

Disse forskellige metoder kan gøre, at medarbejderen føler sig mere knyttet til kurset, samtidigt med at interessen for indholdet bliver vedholdt fra start til slut.

Udfordring: Blended Learning til læring af normer og værdier

Tidligere er blød færdigheds-træning, og personlig udviklings træning blevet kommunikeret gennem tilstedeværelsesundervisning. Men hvad tager medarbejderne med hjem efter sådan et kursus? Uanset hvor god underviseren er ved tilstedeværelsesundervisningen, vil der altid gå noget tabt efter kurset – med tiden. Det er derfor nødvendigt, at du husker din kursist på at gentage læringen og dermed genopfriske det.

blended_learning_personlige_kompetencer

Den blandede løsning

  • Læringen kan opdeles i kursus og opslagsværk. Medarbejderen gennemgår først et obligatorisk kursus, hvor al materiale bliver gennemgået. Herefter bliver selve indholdet tilgængeligt som opslagsværk på forskellige teknologiske platforme. Dette betyder, at medarbejderen har adgang til de dele af materialet, som er relevant for medarbejderen alt efter hvilket situation medarbejderen befinder sig i.
  • Du kan fordele og præsentere læringen i et format, der skaber hurtig læsning. Derfor er det nødvendigt at du holder sproget enkelt og indholdsrigt.

Disse forskellige metoder kan gøre, at medarbejderen føler sig mere knyttet til kurset, samtidigt med at interessen for indholdet bliver vedholdt fra start til slut.

Blended_learning_i_tekniske_kurser

Udfordring: Blended Learning til kurser med teknisk indhold

På grund af det tunge indhold i tekniske kurser, bliver den form for kursus ofte efterspurgt som e-læring. Til den kontinuerlige efterspørgsel, kan Blended Learning være den perfekte løsning for en organisation, som opfordrer sine medarbejdere til at holde sig opdaterede. Meget af den software, som medarbejdere bruger, udkommer i nye versioner, hvilket skaber et behov for ny læring, som skal være hurtig men effektiv.

Den blandede løsning

  • E-læring kan du bruge til at skitsere de store ændringer i softwaren og de dertilhørende konsekvenser. Kurset bliver holdt kort, for at sikre at din kursist vender sig til det grundlæggende nye i den opdaterede version.
  • Ved gennemgang i praksis ved tilstedeværelsesundervisning kan du gå i dybden med specifikke detaljer. Din kursist kan derfor få basisviden ved e-læring og dette gør det lettere at forstå i praksis og udbedrer derfor tvivl.
  • E-læringen kan bruges til at skabe et fundament for læringen, samtidig med at tilstedeværelseskurser supplerer læringen. Blandingen af disse to metoder, gør det muligt for medarbejderen at lære mere ved at få det bedste ud af henholdsvis e-læring og tilstedeværelsesundervisning.