Quizzer i e-læring giver større succes for læring

Quizzer i e-læring giver større succes for læring.

Spil er ikke kun for børn, også voksne synes det er sjovt at spille eller konkurrere. Det er med til at skærpe koncentrationen og gør de sjovt at lære. Derfor anbefaler vi altid, at der i e-læring indgår små spil eller quizzer, der sørger for at modtager interagerer med budskaberne.

Vejledning i indhold og forløb med e-læring

Forstærk budskaberne
Når det handler om at huske og forstå budskaber, er det en god ide at inddrage modtagerne i at lære. Ved hjælp af quiz eller spil bliver modtagerne inddraget i at forme budskabet og kan modtage viden på en anden måde end ved hjælp af billeder, speak og video. Spil eller quiz kan med fordel gentage budskaberne på en ny måde og derved har modtagerne lettere ved at huske dem.

E-leanring skal være sjovt og interaktivt

Det skal være sjovt at lære
De fleste synes det er sjovt at spille og nogle vil synes, at en konkurrence vil give et nyt pift i en undervisningssituation. Engager modtager ved hjælp af spil eller quizzer, der bryder undervisningen og fastholder modtager. At anvende spil som afslutning på e-læring er er en god måde at kamuflere en test på og det bliver tydeligt for modtagerne om de har lært og forstået budskaberne.

samarbejdspartner som er fleksibel og professionel

Tryghed i læringssituationer
Når man skal lære noget nyt, hvad enten det er på jobbet eller i fritiden kræver det ofte øvelse. Ved hjælp af e-læringsspil får modtageren et sted, hvor der mulighed for at øve sig og prøve opgaven/spillet igen og igen. E-læring er derfor et trygt sted at lære, fordi selvom du dumper en test eller laver en fejl, kan du bare forsøge igen. På et tidspunkt vil øvelserne medføre succes og på den måde opstår der en positiv læringssituation.

Målrettet, kreative og nysgerrige konsulenter

Formål med spil skal være tydeligt
Et spil er inddragende, ja, men det skal også give mening i forhold til det, der skal læres. Når du skal producere et spil i din e-læring er det vigtig at finde ud af hvilket formål der er med spillet:

  • Skal gøre modtager løsningsorienteret
  • Skal sikre at modtager er bedre i stand til at træffe beslutninger
  • Øger medarbejderens viden på området
  • Skaber en specifik handling ud fra det tillærte
  • Skal ændre eller tilpasse adfærd

Rigtig god fornøjelse med at inddrage spil og quizzer i din e-læring!

Workshop med ProLearning

Book ProLearning til en Workshop, der sikrer at din quiz passer til din målgruppe og dit formål.