Trends i e-læring 2018

Trends i E-læring 2018

Hos ProLearning har vi i 2017 mødt nogle tendenser, når vi har udviklet e-læring i samarbejde med vores kunder. På baggrund af dem, vil vi derfor præsentere de trends, som vi spår til at blive de største i 2018.

Responsive design

Vi oplever, at stadig flere af vores kunder foretrækker e-læring, der er udviklet i responsive design. Derfor spår vi, at det vil blive en af de største trends i 2018. Responsive design betyder, at e-læringen kan afspilles på flere forskellige enheder, som mobiltelefon, tablet og computer.

Interaktivitet

Vi tror på, at det fortsat vil være oppe i tiden at benytte virkemidler, der kræver handling fra kursisten. Det kan være i form af spil, quizzer, drag and drop, osv. På den måde får man kursisten til at interagere med budskabet, ved at tjekke den ny-tilegnede viden, hvilket også holder motivationen oppe gennem e-læringen.

Specielt Gamification, hvilket referer til spil i e-læring, ser ud til at blive brugt Her får kursisten den nødvendige viden, formidlet på en mere underholdende og interaktiv måde ved gennem brug af sjove elementer fra spil.

Grafik

I 2018, tror vi, at vores kunder bliver stadig mere opmærksomme på vigtigheden af en ”lækker” grafik i e-læring. Der er kommet mere fokus på det visuelle grafiske udtryk, og hvordan det kan bidrage til at fastholde kursistens koncentration. Når kursisten møder et design, hvor kvaliteten er høj, bliver de mere motiverede til at gennemgå e-læringen, fordi det er mere tiltalende at se på.

E-læring som opslagsværk

Vi forventer også en større efterspørgsel efter menuer i e-læringen. På den måde kan kursisten bruge e-læringen som opslagsværk. Kursisten kan bruge menuen til at navigere frem og tilbage i e-læringen, og på den måde selv bestemme hvilke emner de gerne vil gennemgå og i hvilken rækkefølge.

Forskelligartede formidlingsformer

Hos ProLearning har vi haft succes med at bruge forskelligartede formidlingsformer til at kommunikere budskabet i e-læring. Derfor tror vi på, at vi i 2018 vil opleve flere blandinger af videoer, små animationer og animationsfilm.

Vores kunder efterspørger også oftere interaktive bullets, hvilket gør at vi tror på at trenden fortsætter i 2018. Dette kommer i takt med, at flere af vores kunder er blevet mere bevidste om vigtigheden af at undgå kedelige PowerPoints med bullets. Ved at gøre bulletsene interaktive, bliver det nemmere for kursisten at holde fokus gennem e-læringen.

Mikrolæring er industriens buzz-ord, som alle taler om. Vi spår at Microlearning bliver en trend i 2018. Mikrolæring er en undervisningsmetode, derhandler om, at man formidler læringsindhold i mindre, mere overskuelige bidder. Når vi tager folks præferencer for interaktiv formidling af indhold i betragtning, så giver mikrolæring helt klart mening. Studier viser, at kursister husker mere, når de lærer i småintervaller i stedet for i et langt forløb.

Rent praktisk laver vi mikrolæring i form af kort e-læring, efterfulgt af en afsluttende quiz. Med korte intervaller, får man kursisten til hele tiden at genoverveje og afprøve det, der lige er lært.
Når man deler e-læringen op i flere dele, kan man på samme tid også personificere e-læringen. Det kan man gøre ved kun at give den enkelte kursist de dele, der er relevant for den persons mål, niveau og indlæringspræference.

Blended Learning
Vi udvikler oftere e-læring som en del af en blended learning tilgang, hvor der både gøres brug af tilstedeværelsesundervisning og e-læring, til at kommunikere budskabet. Derfor spår vi fortsat Blended Learning, som en væsentlig faktor. Blended learning tilføjer flere muligheder for at få en højere effektivitet og dermed bedre resultater af e-læring. Ved at bruge tilgangene i forlængelse af hinanden, får man det bedste ud af både tilstedeværelses-undervisning og e-læring.