Sådan formulerer du spørgsmål og svarmuligheder til quizzer

Sådan formulerer du spørgsmål & svarmuligheder til quizzer

Når man producerer e-læring er en af de sjoveste dele, at sætte quizzer op. Det er en central del af e-læringen, som kan være kompleks at sætte op og derfor har e-læringsudviklere generelt meget fokus på denne del. Selvom det selvfølgelig er meget vigtigt, at quizzerne i e-læringen fungerer rent funktionelt, så er det også altafgørende for quizzens brugbarhed at man overvejer, hvordan man formulerer spørgsmål og svarmuligheder. Hvis man ikke nøje overvejer mulighederne inden, så kan man nemt komme til at ødelægge quizzen ved enten at give svaret på forhånd eller ved ikke at være i stand til at teste om kursisten har forstået indholdet.

Christine Dyhr Rask
Jacob Hokland

I det følgende kan du læse gode råd til at formulere e-lærings quizspørgsmål og svar fra ProLearning’s e-læringseksperter Jacob Hokland og Christine Dyhr Rask.

Klik på de forskellige ikoner og læs vores e-læringseksperters gode råd til din e-læringsquiz.
Undgå ja/nej spørgsmål
Det er også vigtigt, at spørgsmålene afspejler læringsmålene for e-læringen, så du kan se om kursisten har opnået den viden, som var til hensigt. Du kan læse om hvordan du definerer læringsmålene for din e-læring på vores blog. Man bruger dermed testen til at sikre, at kursisten har forstået indholdet og er i stand til at bestå en test i det.
Hold spørgsmålene faktuelle
Når du formulerer quizspørgsmålet, skal du holde spørgsmålene faktuelle. Du skal ikke blande kursistens subjektive mening ind i quizzen, fordi det er svært at måle på, så undgå at stille spørgsmål som: ”Hvad synes du om X?”. Du skal også så vidt muligt sikre dig, at spørgsmålene ikke kan misforstås af kursisten. Hvis kursisten misforstår spørgsmålet mister svaret sin validitet, og du kan derfor enten ikke bruge besvarelsen til noget eller også kan du misfortolke svaret.
Hold spørgsmålene relevante
Det er ydermere essentielt at spørgsmålet er relevant i forhold til indholdet i e-læringen, så kursisten ikke tænker: ”Hvorfor bliver jeg stillet det her spørgsmål? ” Hvis spørgsmålene ikke er relevante kan du desuden heller ikke teste om kursisten har forstået budskabet. Det er også en god ide at sætte spørgsmålene sammen på en sådan måde, at det giver mening i forhold til indholdet. Ved at skabe en tråd mellem spørgsmålene, gør du quizzen mere harmonisk
Klangen i quizzen skal være ens
Det er derudover også vigtigt at sikre, at alle svarmuligheder har den samme klang. Hvis kun én af svarmulighederne er formuleret med samme klang som resten af e-læringen, bliver det lettere for kursisten at regne ud hvilken svarmulighed der er den rigtige.
Længden på svarmulighederne skal være ens
Det er en typisk brøler, når man formulerer svarmuligheder til quizspørgsmål, at det rigtige svar bliver længere end de forkerte svar. Kursisten kan på den måde regne ud, hvilket svar der er det korrekte uden nødvendigvis at have den viden der kræves. Generelt er det essentielt for formålet med quizzen, at kursisten ikke kan regne svaret ud uden at have gennemgået e-læringen eller læst eventuel nødvendig teori. En af vores anbefalinger er, at du skal have 4 svarmuligheder, fordi så er der kun 25% sandsynlighed for at gætte rigtigt ved tilfælde, og dermed kan man lettere teste om indholdet af e-læringen er forstået.
Test på en lille gruppe før go-live
Når du formulerer spørgsmål og svar er det altid en god ide, at teste på en lille gruppe af målgruppen inden du eksponerer hele målgruppen for quizzen. På den måde kan du undgå, at nogle af de ovenstående ting kommer til at ødelægge quizzen.
Hold sproget ensartet
Når du formulerer spørgsmålene skal du bruge det samme sprog, som du har gjort i e-læringen. Det betyder ikke blot i forhold til om det er dansk eller engelsk, men også i forhold til vendinger og termer. På den måde sikrer du en ensartethed igennem e-læringen, og du bidrager til at kursisten kan forstå indholdet.
Lad være med at tale ned til dine kursister
Når du formulerer spørgsmål og svar er det vigtigt at du ikke taler ned til kursisten og dermed er fordummende. Kursisten får ikke en god oplevelse, hvis han eller hun føler, at de bliver patroniseret.

Workshop med ProLearning

Book ProLearning til en Workshop, der sikrer at din quiz passer til din målgruppe og dit formål.