Udvikling

Når du skal udvikle e-læring bliver dine evner for alvor udfordret: Redigering af billeder, tegning af interaktive figurer, lyd- og videoredigering og nogle gange endda programmering, er kompetencer, der på én gang skal i spil. Derfor er det vigtigt at kende sine begrænsninger – og lige så essentielt: At du har mulighed for at trække på de rigtige resurser fx en grafiker, animator eller programmør. Hvis du selv vil i gang med at udvikle e-læring, kan det være en god idé at tage et kursus i et af de gængse forfatterværktøjer.

Det kan være en kæmpe fordel at have et tæt samarbejde med en fagekspert, da det kvalitetssikrer indholdet. Det kan få store konsekvenser, hvis der i det færdige e-læringsmateriale er faktuelle fejl. Tænk bare på, hvad en forkert paragraf eller fejlhåndtering af medicin kan få af betydning.

God læselyst!

Mockup

En e-lærings mockup er en slags prototype til visning af et færdigt produkt. Når fx ProLearning skal udvikle e-læring til en ny kunde, så laver vi en prototype af hvordan e-læringen kommer til at se ud. Protoypen indeholder kundens farver, logo og indhold – og formålet er at give kunden indblik i hvordan e-læringen kommer til at se ud og virke.

Målgruppeanalyse

Når du skal formidle budskaber og vælge formidlingsform i e-læring, er det alfa og omega, at de er målrettet modtageren for at det overhovedet er muligt at opnå effektiv læring. En målgruppeanalyse er en metode som bruges til at lære modtagergruppen at kende med et specifikt formål.

Story Board

Et storyboard er et værktøj, som er opfundet til filmproduktion. Scene for scene tegnes i kasser, hvorved man visuelt får struktur på det indhold, som skal formidles. I e-læring vil du kunne anvende storyboard, når du står over for at skulle producere animationsfilm og videoer, for det gør det alt andet lettere at forklare, hvad der skal produceres. Et storyboard til e-læring handler om at skabe det flow dit e-læring skal genneløbe og beskrive det indhold der skal være på hver side.

UI/UX

UI og UX betyder User Interface og User Experience, og er overordnet set termer der beskriver modtagerens oplevelse af e-læringen.

UI, eller User Interface er de elementer som din modtager bruger til at integrere med e-læringen, hvilket inkluderer fx selve skærmen, e-læringssiderne, og de visuelle elementer, så som knapper og ikoner.

UX, eller User Experience, er din modtagers individuelle oplevelse eller opfattelse af e-læringen, når han eller hun gennemgår e-læringen.

At udvikle en passende brugergrænseflade er altafgørende for at din modtager kan opnå flow i sit undervisningsforløb. Bliver brugeren irriteret, skal brugeroplevelsen gentænkes. Derfor er det en god idé at have et testpanel på netop brugeroplevelsen af din e-læring, før du sender det ud til mange.