NKT Cables

  • Code of conduct
  • Drag-and-drop

Om dette projekt

Med mere end 8.890 medarbejdere i mere end 100 lande, ville NKT sikre et fælles udgangspunkt for adfærd og ansvarlighed i hele virksomheden. NKT’s adfærdskodeks skal derfor formidles ved hjælp af e-læring.
E-læringen er obligatorisk for alle medarbejdere, som efter at have gennemgået e-læringen skal bestå en test med 12 spørgsmål.

Opgave 
Formålet med e-læringen er, at gøre medarbejderne bekendte med adfærdskodeks i NKT og at understøtte forståelsen af NKT’s adfærdskodeks.
NKT startede med at være på kursus i at producere e-læring i Adobe Captivate. Efter at have produceret indholdet af e-læringen valgte NKT af tidsmæssige årsager at lade os færdiggøre e-læringen.

Løsning
I løbet af e-læring bliver medarbejderne præsenteret for vigtige regler og retningslinjer. Disse er adfærdsvisende for, hvordan NKT ønsker, at deres medarbejdere sal indgå i samarbejdet med kollegaer og eksterne interessenter.
For at sikre, at medarbejderen har forstået indholdet afsluttes hvert afsnit med en quiz. Dette gøres også for at understøtte den læring medarbejderen lige har fået.
E-læringen og den endelige test har en varighed på samlet 30-40 minutter
E-læringen er oversat til 12 forskellige sprog. Ligeledes er e-læring produceret i et Responsive Design, hvilket betyder at e-læringen kan bruges på forskellige former for devices, så som computere, tablets og mobiltelefoner.

Kunde

NKT Cables

Sektor

Privat

Service

Udvikling af e-læring, quiz, test, 12 sprogversioneringer, responsiv design

Kategori
E-læring