Socialstyrelsen

  • Socialstyrelsen e-læring om Netværkssamråd
  • socialstyrelsen e-læring

Om dette projekt

Opgave
Vi får til opgave, at udarbejde e-læring for at fremme de danske kommuners implementering ny lovgivning om Netværkssamråd til kriminalitetstruede børn og unge. E-lærings kurset skal efterfølgende anvendes som opslagsværk.
Ud over selve e-læringen opkvalificerer vi sideløbende Socialstyrelsens medarbejdere, så Socialstyrelsen fremadrettet kan udarbejde e-læring til brug i andre indsatser.

Løsning
Kurset indeholder fire forskellige kategorier, som medarbejderen kan vælge sig ind på. De første to kategorier er informationssider, hvor medarbejderen kan tilegne sig læring både gennem video, lyd og tekst. Den tredje kategori er quizzer, som er bygget op omkring en fiktiv case. Den fjerde kategori fungerer som et opslagsværk, hvor medarbejder kan finde informationer. Kurset har en varighed på op til 1 time, alt efter op man inddrager de elementer der ligger op til diskussion. E-læringen er tilgængelig på socialstyrelsens hjemmeside, så alle sagsbehandlere der arbejder med kriminalitetstruede børn og unge kan blive klædt på, til at følge lovgivning og den proces, der typisk er i forbindelse med et netværkssamråd- Kommunen kan vælge at anvende e-læring som et teammøde, hvor de i fællesskab gennemfører e-læringen og diskutere de oplæg de møder i e-læringen. Det er også muligt, at for den enkelte sagsbehandler at gennemføre de elementer der er behov for, idet en konkret situation opstår.

Kunde

Socialstyrelsen

Sektor

Offentlig

Service

Udvikling af e-læring, casebaseret quiz, responsiv design, uddannelse af medarbejdere til at udvikle e-læring, udvikling af skabelon til andre projekter

Kategori
E-læring