Region Midt – Specialområde Autisme

Om dette projekt

Effektiv udviklingsproces skaber kompetencegivende e-læring til personale hos Psykiatrien i Region Midtjylland

I efteråret 2019 bliver vi kontaktet af Specialområde Autisme, som er en organisation, der hører under Region Midtjylland. Regionen ønsker at få udviklet et e-læringsforløb henvendt til fagfolk i psykiatrien, som skal klæde personalet bedre på til at varetage patienter med autisme. ProLearning og Specialområde Autisme indgår et samarbejde herom, og i den forbindelse indledes en intensiv, men effektiv proces, som strækker sig over forholdsvist kort tid.

Uge 1:

Først skal det besluttes, hvad det præcis er, e-læringskurset skal formidle. Indholdet skal baseres på eksisterende læringsmateriale fra et 4-dages undervisningsforløb, som Specialområde Autisme allerede tilbyder. Når e-læringskurset er færdigt, skal det have en varighed på omkring 30 minutter, og materialet skal derfor koges væsentligt ned, så kun det mest essentielle præsenteres. I samarbejde med repræsentanter fra Specialområde Autisme foretages derfor en 3-dages workshop, hvor e-læringens struktur og indhold udarbejdes. Her besluttes det, at e-læringen skal indeholde fem overordnede emner, og herunder en række underemner, som gennemgås i et lineært forløb.

Uge 2:

Før produktionen af selve e-læringsmodulet går i gang, skal vi først udarbejde et design. Hertil benyttes Adobe XD til at lave en interaktiv prototype, som illustrerer strukturen i brugergrænsefladen. Visualiseringsmetoder som dette er et værdifuldt redskab i designprocessen, idet grafiske tanker og idéer kan være uhåndgribelige og svære at forklare til andre. Her har det derfor været en stor hjælp, at vi kan vise kunden noget konkret og interaktivt tidligt i processen ved hjælp af prototypen.

Uge 3:

Til e-læringen udarbejder vi en brugergrænseflade samt et visuelt udtryk, som tager udgangspunkt i Specialområde Autismes eksisterende visuelle identitet. Grænsefladen opbygges således, at den fremhæver e-læringens lineære struktur, med et design som giver brugerne overblik over e-læringens emner og samlede forløb. Hertil er der fremstillet en række ikoner, som passer til stilen på organisationens logo. Derudover er det casebaserede indhold præsenteret ved hjælp af grafiske avatarer samt tilhørende elementer inspireret af virkelighedens psykiatriske ambulatorier, hvilket gør udtrykket praksisnært og mere vedrørende for målgruppen.

Uge 4:

Når designet er på plads, indleder vi den sidste fase i processen, hvor e-læringen produceres i Adobe Captivate. Det endelige e-læringskursus indeholder grafik, speak, video, interaktive elementer samt en drag&drop-quiz, og giver brugerne indblik i:

  • Hvad autisme indebærer
  • Autistisk adfærd og hvordan det kommer til udtryk
  • Skærpet opmærksomhed på at nogle patienter har autisme i sameksistens med andre diagnoser
  • Metoder og værktøjer til håndteringen af patienter med autisme
Forløb

E-læring

Sektor

Offentlig

Kunde

Region Midt - Specialområde Autisme

Kategori
E-læring, Kurser
Tags
e-læring, e-learning, Region Midt