Center for voldtægtsofre

 • Center for voldtægtsofre e-læring
 • Center for voldtægtsofre e-læring

Om dette projekt

E-læring til politi- og lægestuderende

Hos ProLearning, har vi i samarbejde med Center for voldtægtsofre, udviklet e-læring med formålet at uddanne både politi- og lægestuderende til at håndtere mødet med et voldtægtsoffer.

E-læringen giver kursisten indblik i blandt andet:

 • Hvordan hjernen reagerer, når man bliver udsat for et seksuelt overgreb.
 • Hvilke typer adfærd det kan medføre
 • Hvilke konsekvenser det har for hukommelsen
 • Hvordan man bedst tager hensyn til disse reaktioner under en afhøring

Målet med e-læringen er at give kursisten viden, som kan bruges i efterforskningen af voldtægtssager. Det betyder, at kursisten bliver bedre i stand til at:

 • Få den information fra forurettede, som du har brug for i efterforskningen

Vurdere forurettedes adfærd under og efter overgrebet

Cquote1_black.svg_

”Super godt lavet med god kombi af video, læsning, quiz og fakta. Jeg besvarede selv spørgsmål FØR e-læringen, og jeg kan allerede nu se og mærke hvor lidt jeg vidste for en time siden, og hvor meget mere jeg ved nu. Tak for det :-)”

POLITISTUDERENDE DELTAGER I FORSKNINGSPROJEKTET

Center for voldtægtsofre har lavet en effektmåling, der tager udgangspunkt i modtagernes vurderinger af voldtægtsofres troværdighed, deres egen viden om voldtægt, samt accept af voldtægtsmyter. De studernede blev udsat for en video med en skuespiller der fortalte sin historie “det første møde med en fagperson”. En gruppe havde set e-læringen og den anden havde ikke. De blive således spurgt til den forurettedes troværdighed på videoen.
I forskningsprojektet deltog både politistuderende og medicinstuderende:

88% af de medicinstuderende opfattede e-læringsmaterialet som godt eller meget godt.

 • God eller meget god

 • Daarlig eller rigtig daarlig

 • Hverken eller

86% af de politistuderende opfattede e-læringsmaterialet som godt eller meget godt.

 • God eller meget god

 • Daarlig

 • Hverken eller

Kunde

Center for Voldtægtsofre

Sektor

Privat

Forløb

E-læring, Test

Kategori
E-læring