Center for voldtægtsofre

Kunde

Center for Voldtægtsofre

Sektor

Privat

Service

Konsultation, E-læring, Test

Kategori
E-læring
Om dette projekt

E-læring til politi- og lægestuderende

Hos ProLearning, har vi i samarbejde med Center for voldtægtsofre, udviklet e-læring med formålet at uddanne både politi- og lægestuderende til at håndtere mødet med et voldtægtsoffer.

E-læringen giver kursisten indblik i blandt andet:

  • Hvordan hjernen reagerer, når man bliver udsat for et seksuelt overgreb.
  • Hvilke typer adfærd det kan medføre
  • Hvilke konsekvenser det har for hukommelsen
  • Hvordan man bedst tager hensyn til disse reaktioner under en afhøring

Målet med e-læringen er at give kursisten viden, som kan bruges i efterforskningen af voldtægtssager. Det betyder, at kursisten bliver bedre i stand til at:

  • Få den information fra forurettede, som du har brug for i efterforskningen

Vurdere forurettedes adfærd under og efter overgrebet