Vores undervisningsform

Vi danner bro mellem system og menneske

Sådan underviser vi

Når vi underviser er kursisterne altid i centrum. Vores undervisningsstruktur tilpasses naturligvis indholdet i kurset. Vi har samtidig fokus på kursisternes niveau og behov.

Introduktion

Præsentation af underviser, kursister, dagens program og emnet.

Demonstration af funktioner

Underviser gennemgår funktioner i programmet gennem hands on øvelser. Hver kursist får en computer stillet til rådighed

Vejledt og selvstændigt

Opgaveløsning, der repeterer de lærte funktioner på en ny måde.

Spørgsmål og evaluering

Løbende spørgsmål, svar og evaluering.

Microsoft office certificering

De dygtigste undervisere

Vores dedikerede og engagerede undervisere har mange års erfaring i at undervise i it systemer. Ikke alene gennemgår alle vores undervisere et grundigt introduktionsforløb. De efterlever også vores undervisningspædagogik. De bærer alle titlen certificerede trænere.

Kurser i e-læring

Undervisningspædagogik

Vores undervisningspædagogik er måden og formen vi underviser på. Det er den måde vi agerer i al undervisning og den er udviklet gennem vores mange år som professionelle undervisere i it-systemer. Vi udvikler til stadighed vores undervisningspædagogik, da vi ser undervisning som en proces, der foregår mellem mennesker og systemer. Vi er i konstant udvikling som undervisere.

Når vi underviser tager vi altid udgangspunkt i

Læring foregår i et socialt fællesskab

Det er vigtig for os at alle føler sig trygge – på den måde er vi åbne for læring.

Læringsstile

Vi opnår alle læring på forskellige måder og dette tilgodeser undervisningsformen, blandt andet ved hjælp af en vekselvirkning mellem hands on undervisning og opgaveløsning.

At formidle klart og tydeligt og vi anvender en case eller et eksempel

Underviser gennemgår funktioner i programmet via hands on øvelser. Kursisten har altid sin egen pc.

Materiale

Vores materiale er gennemprøvet og af høj kvalitet. Det kan anvendes som opslagsværk efter kurset.

Motivation for læring

Vi sætter os ind organisationen og i kursistens situation og hverdag. Vi inddrager eventuelle udfordringer fra kursisternes arbejdsdag. Dette er med til at sikre læringen og motivationen for at opnå ny viden.

Har du lyst til at starte et projekt op sammen med os?