Sæt jeres e-læring i spil som strategisk værktøj

E-læring som strategisk værktøj

E-læring har fået og får fortsat mere og mere opmærksomhed i mange organisationer som et strategisk tema. Organisationer ønsker at opnå træfsikker kompetenceudvikling, og der er flere og flere, som får øjnene op for, at e-læring, som en del af et strategisk set up, er i stand til at varetage en stor rolle ift. at optimere ressourceanvendelsen til kompetenceudvikling.

Større fleksibilitet og mindre ressourceforbrug

Udgangspunktet for at udvikle kompetencer og lære nyt har for de fleste og er for mange stadig sidemandsoplæring. En proces som både er dyr og i flere tilfælde ikke særlig effektiv.

E-læring skaber også en mulighed for mere læring og mere kompetenceudvikling på områder som ellers tidligere har været forsømt, fordi man kan omdanne en ellers omkostningsrig indsats til e-læring

Men alt dette kræver, at man sætter sit e-læring i spil og ikke blot lader det være tilgængeligt for brugeren.

Så hvad vil det helt konkret sige, at bruge e-læring som en del af et strategisk set up?

Kompetencestyring og kvalitetssikring

I dag rummer e-læring, i et strategisk perspektiv, altså en lang række stærke potentialer.

For at kunne anvende i e-læring strategisk kræver det, at man har et program som formår at afvikle e-læringen og sætte det i spil. Det vil man typisk bruge et LMS system til. LMS står for Learning mannegement system.

LMS´et giver mulighed for at håndtere store grupper af medarbejdere som har det’ tilfælles, at de har behov for at vedligeholde eller opdatere deres kompetencer.

Ydermere er det muligt, at afgrænse og derefter automatisere hvilket indhold der bliver skubbet ud til hvem og hvornår.

Et LMS system giver både lederen og medarbejderen et overblik over deres kompetenceprofiler og er med til gøre kompetencerne transparente. Derudover er der også mulighed for at trække rapporter, som kan bruges til indrapportering og dokumentation.

Dette har stor værdi for fx sundhedssektoren, hvor man kan have behov for at kunne dokumentere sine medarbejderes kompetencer indenfor fx medicinadministration eller enhver anden organisation, som måske har behov for at kunne dokumentere, at medarbejderne er up to date med hvordan de skal forholde sig til GDPR.

Mulighed for diversitet i undervisningsmetoderne

E-læring kan eksistere i mange forskellige former og det kan appellere til forskellige læringsstile. Derfor er der også uanede muligheder, alt efter hvad man vil opnå med e-læringen og hvilken målgruppe man vil ramme.  Fælles er dog, at e-læring giver mulighed for at øge diversiteten i undervisningsformerne og på den måde bidrage til at øge motivationen for derved at øge læringsudbyttet. Flere organisationer anvender ligeledes e-læring som en del af blended learning konceptet, hvor fx e-læring kombineres med tilstedeværelseskurser, selvstudier eller gruppediskussioner. Aktiviteter som et LMS system ligeledes giver mulighed for at sammensætte i fx et samlet forløb. Netop dette ser vi ofte anvendt i sammenhæng med onboarding af nye medarbejdere, hvor man vælger at sammensætte et forløb med alt det’ den pågældende organisation finder relevant at gennemgå for en nyansat.

Til dig som måske står og overvejer at inkorporere e-læring i jeres organisation, vil vi prøve kort at opsummere bare nogle af de mange potentialer vi har nævnt i ovenstående.

Fordele ved at anvende e-læring strategisk:

  • Kort og præcis formidling som skaber fælles sprog på tværs af organisationen
  • Præcist indhold kan skubbes ud til konkrete målgrupper
  • Synliggøre kompetencer og mål der arbejdes henimod
  • Minimerer ressourceforbruget
  • Giver overblik over kompetencerne i organisationen, både for medarbejder, men også leder
  • Let tilgængelig dokumentation
  • Automatiseret registrering – der sikrer et minimum af administration
  • Mulighed for at sammensætte specifikke kompetencer, der passer til dine medarbejderes behov
  • Motiverede medarbejdere, som selv kan følge deres udvikling

Synes du det lyder som noget for din virksomhed? Så kontakt os for at høre mere om hvordan I kan komme i gang med et strategisk setup i forhold til e-læring.